Про надання під брендом IMMT Хостинг послуг віртуального хостингу, реєстрацію доменних імен та розміщення веб-серверів у мережі Інтернет, що надалі іменуються Послуги на серверах ПП "Компанія АРТУС" іменований надалі Виконавець будь-якій особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови та сплатила послуги Виконавця, що іменується надалі Абонент.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній чи фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

3. Публічна оферта також є прийнятою під час реєстрації особистого кабінету Абонента на сайті Виконавця. Сайт особистого кабінету розташований за адресою https://my.xosting.net.ua/.

4. Номером договору є унікальний номер, який видається під час реєстрації на сайті Виконавця.

5. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви клієнта. У такому разі договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються адміністрації сервісу з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СПРАВЖНІМ ДОГОВОРІ

Хостинг – послуга надання дискового простору для фізичного розміщення даних на сервері, що знаходиться в мережі.

Домен (доменне ім'я) – символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) у зручній для людини формі.

Акаунт – обліковий запис у розрахованій на багато користувачів системі, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації Абонента, авторизації та обліку.

Ідентифікація Абонента – надання документів, що підтверджують особу Абонента, авторизація на веб-сайті Виконавця.

Регістрант – Абонент, на користь якого здійснюється реєстрація та делегування доменного імені.

Реєстратор – Виконавець, який надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.

Оператор Реєстру – особа, яка здійснює заходи щодо технічного супроводу Реєстру.

Реєстр – інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів.

Трансфер – процедура зміни Реєстратора доменного імені.

ІР-адреса – мережна адреса в комп'ютерній мережі.

DNS Сервер – програма, призначена для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом, забезпечує перетворення доменних імен на IP адреси.

Персональні дані – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначаємої особи.

WHOIS – сервіс призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншу мережеву інформацію. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет (Регламенти публічних сервісів [https://hostmaster.ua/services/]) .

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Під Послугами розуміється надання Абоненту:

1.1.1. унікальні ім'я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця;

1.1.2. реєстрацію доменних імен та підтримку їх на первинному та вторинному сервері імен DNS;

1.1.3. можливість організації імен електронної пошти;

1.1.4. отримання необхідних для підключення до Послуги консультацій через спеціальний розділ сайту Виконавця;

1.1.5. оренди віртуального виділеного сервера;

1.1.6. оренди виділеного сервера.

1.2. До складу Послуг не входить надання можливості надсилання-отримання електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичок роботи в мережі Інтернет. /p>

1.3. Виконавець надає реєстрацію доменного імені на підставі Договорів, укладених з адміністраторами доменів та іншими реєструючими організаціями.

1.4. При сприянні Абоненту у реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки та можливі затримки у реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать їхньому внутрішньому Регламенту.

1.5. Нове доменне ім'я реєструється у тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:

1.5.1. у заявці зазначено повну та коректну інформацію, необхідну для реєстрації;

1.5.2. дотримано правил даної доменної зони.

1.5.3. Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються) протягом усього терміну, передаються Абоненту, за умови внесення відповідної плати, згідно з п.3 цього Договору.

1.5.4. У разі, якщо реєстрований домен з будь-яких причин неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому Виконавець не має права володіння на такі доменні імена та не претендує на них.

1.5.5. Абонент підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

1.5.6. За зареєстрований домен (домени) за поточним договором, повернення коштів не провадиться за жодних умов.

1.5.7. Зареєстрований домен (домени), за ініціативою Абонента, може бути видалений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.

1.5.8. Усі операції з доменом виконуються відповідно до правил та регламентів доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Виконавця:

2.1.1. Надати Абоненту Послуги за допомогою реєстрації Абонента.

2.1.2. Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля та імені (логіна) за допомогою електронної пошти.

2.1.3. Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, списаної з особового рахунку Абонента.

2.1.4. Опублікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Абонентів та зміною тарифів на оплату, на сайті Виконавця, а також надсилати їх на електронну пошту абонентів.

2.2. Обов'язки Абонента:

2.2.1. Надати повну, правдиву та точну інформацію в кількості, необхідної для надання послуг, які вони запитують/набувають. Інформація, надана Абонентом, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

2.2.2. Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Абонент зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на сайті Виконавця.

2.3. Права Виконавця:

2.3.1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента у таких випадках:

2.3.1.1. Не надходження своєчасної оплати за Послуги.

2.3.1.2. Надання Абонентом неточної контактної інформації або не надання такої інформації на вимогу.

2.3.1.3. Дій спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб не санкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет.

2.3.1.4. Розсилка через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права, які містяться в міжнародних договорах та конвенціях, учасником яких є Україна. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох електронних листів безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу, і навіть використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Абонента при подібних розсилках, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших засобів особистого обміну інформацією.

2.3.1.5. Опублікування або передача будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них.

2.3.1.6. Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати з комерційною метою інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником такої інформації, програмного забезпечення) забезпечення чи іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій.

2.3.1.7. Дій, спрямованих на те, щоб надсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або розповсюджувати будь-яким способом будь-яку складову Послуг, що надаються, або створені на її основі роботи, оскільки самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перелічених дій.

2.3.1.8. Напрямки електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгоджених (не запрошених) попередньо з її одержувачем не залежно від того, були вони зроблені через поштовий сервер Виконавця або інший поштовий сервер;

2.3.1.9. Публікація та передача через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському законодавству або міжнародним договорам та конвенціям, учасником яких є Україна. Зокрема, це стосується порнографічних зображень. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи конкретне зображення є порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

2.3.1.10. Розміщення на серверах Виконавця програмного забезпечення (бінарного коду, скриптів тощо), що виконує роль сервера або самостійного сервісу.

2.3.2. Виконавець має право припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку, з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення, при порушенні Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

2.3.3. При підвищених (наднормативних) потребах Абонента до апаратних та інших ресурсів, що надаються, в рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати Абоненту перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента - припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Абонентом коштів.

2.4. Права Абонента:

2.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

2.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про услвугах та додаткових платних сервісах.

2.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо покращення якості послуг.

ІІІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги.

3.2. Здійснюючи оплату Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку фактури, який виданий Виконавцем та ідентифікує послуги, що оплачуються.

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити новий тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Абонента, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця або відправляючи повідомлення на e-mail Абонента. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни тарифів внесена оплата за новими тарифами не перераховується.

3.4. Послуги вважаються оплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у Розділі VIII цього Договору.

3.5. Протягом 10 (десяти) днів з дати утворення негативного балансу на особовому рахунку Абонента вміст його поштової скриньки та віртуального сервера зберігається за Абонентом, після закінчення цього терміну вміст скриньки електронної пошти Абонента та інформацію з віртуального сервера буде видалено.

3.6. Послуги, надані Виконавцем, не можуть передаватися третім особам, у тому числі перекладати на обслуговування іншим компаніям у таких випадках:

3.6.1. отримання даної послуги як бонус або подарунок;

3.6.2. при неповній (частковій) оплаті цієї послуги;

3.6.3. претензій щодо пункту та підпунктів 2.3.1. цього Договору;

3.6.4. отримання бонусу або подарунка до цієї послуги;

3.6.5. безкоштовного перекладу доменного імені без його продовження.

3.7. Послуга може передаватися третім особам, у тому числі переводитися на обслуговування іншим компаніям за 100% оплати наданих Виконавцем Послуг у національній валюті України.

IV. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг та не дає гарантії того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів для недопущення цього.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані Абоненту внаслідок використання або неможливості користування Послугами або понесені внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, через які здійснюється доступ до Послуг.

4.4. Абонент приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів та послуг, що поширюються в Інтернет та надаються Абоненту за допомогою Послуг.

4.5. Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через не санкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіну та паролю, що стався з вини третіх осіб, клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіну та паролю, з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг.

4.6. Виконавець не є відповідачем або відповідачем за будь-якими зобов'язаннями та витратами, пов'язаними з порушенням положень цього Договору Абонентом або іншими особами, які використовують ім'я користувача та пароль Абонента; або пов'язаним з використанням Інтернету за допомогою Послуг; або пов'язаним із розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Абонентом або іншими особами, які використовують його логін та пароль.

4.7. Виконавець виконує прохання Абонента, надіслані лише з контактного e-mail Абонента або зі службової області (акаунта) на сайті Виконавця. Контактною e-mail вважається адреса, вказана у реєстраційній базі на сайті Виконавця. Абонент може змінювати контактний e-mail у реєстраційній базі при вході у службову область (акаунт) на сайті Виконавця.

4.8. Виконавець, Адміністратор доменної зони та Оператор реєстру не несуть відповідальності за наслідки використання, невикористання або неправомірного використання доменних імен Абонентом. Виконавець, Адміністратор доменної зони та Оператор реєстру не можуть бути залучені до судових спорів щодо доменних імен.

4.9. Абонент дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг електронною поштою (e-mail) та через служби коротких повідомлень (SMS).

V. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СПОРІВ

5.1. Претензії Абонента щодо наданих Послуг приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово та у строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

5.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

5.3. При розгляді спорів, як докази, сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа або незалежних експертів.

VI. МОМЕНТ ВСТУП У СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

6.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов'язаний попередити Виконавця за 15 днів до дати розірвання Договору.

6.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин, при цьому Абоненту провадиться повернення коштів за повні місяці невикористаного часу.

6.3. Договір набирає чинності з моменту внесення плати за Послуги у порядку, встановленому цим Договором та діє протягом року. Якщо за 15 календарних днів до закінчення дії Договору одна із Сторін не надішле іншій Стороні письмове повідомлення про його припинення, цей Договір автоматично продовжується на наступний річний період.

6.4. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

VII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Програми є невід'ємною частиною цього Договору.

7.2. Додаток №1 – Умови надання послуг.

7.3. Додаток №2 – Політика конфіденційності.

Коментувати

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки й абзаци переносяться автоматично.